четвъртък, 17 ноември 2011 г.

Лично и регионално развитие чрез Европейски фондове

Териториалното статистическо бюро в гр. Варна съобщи информацията, че средната заплата във Варненска Област през третото тримесечие на 2011г. е 692лв., което отрежда на областта ни престижното пето място по показателя в страната.

Нека да припомним, че това постижение допълва други престижни места в различни категории, като например:
-         първо място по цена на недвижимите имоти
-         първо място по цена на стоките от първа необходимост
-         първо място по цена на услугите от общински поръчки, заплащани от всеки от нас към фирми, с които кметската администрация не се познава и никога не са се виждали

От статистиката разбира се ставя ясно най-вече, че все още много работодатели осигуряват служителите си на минимални  /или близки до минималните/  заплати. Всеки, които започва работа в средно или малко частно предприятие е наясно, че най-вероятно ще е осигуряван на нисък праг, но е съгласен на това, защото чрез заплащането “на ръка” получава по-големи нетни доходи. Имайки предвид, че току-що завършващ образованието си студент си търси няколко месеца работа по специалността, осигуряването на висок осигурителен праг е нещо, което всеки пренебрегва, поне докато не му се наложи да кандидатства за потребителски или ипотечен кредит.

Най-лоша разбира се е ситуацията в големите стари производствени предприятия, където високо-квалифицирани служители с дълъг стаж, макар и осигурявани на реалсните си заплати, получават по-ниско заплащане от средната заплата за страната. Липсват синдикати, спомогащи за увеличаване на заплащането и за подобряването на условията на труда  /каквито има във фирмите на чуждите инвеститори, където условията са така или иначе са много по-добри/, последствия при нарушаване на трудовото законодателство /твърде, твърде ниски глоби за нарушения, като се предпочита тяхното плащане пред отстраняването на проблема/, както и адекватен контрол от страна на държавните органи.

Имайки по между си особено големи различия,  гореспоменатите две групи служители имат едно общо нещо – проблемите при адекватното заплащане на труда им. Освен това обаче, те имат две преимущества пред работещите хора в средна възраст /30г. – 45 г./ - едната група имат /при желание за това от тяхна страна/ натрупани актуални познания,говорят чужди езици и са имали възможност за придобиване на стаж в европейски или американски фирми, а другата група имат несравнимо голям практически опит, като са имали възможност да наблюдават как се случват всички производствени процеси, как е трябвало всъщност да се случват, и какво може да се направи за повишаването на продуктивността и за подобряването на трудовите условия.

Имайки предвид колко недостатъчна е намесата на държавата в увеличаването и стабиления разтеж на доходите, и очакваното увеличение на възрастта за пенсиониране и необходимия за това трудов стаж, сега е моментът за много хора да се възползват от възможностите, които ни дава Европейския Съюз. Това, което много хора не знаят, е че всеки може да направи така, че да бъде полезен на обществото със знанията и уменията си, и в същото време усилията му да бъдат възнаградени чрез европейските програми за регионално развитие.
 
И т.к. не може да знаем какво можете, и с какво би ви било интересно да се занимавате, просто прегледайте информацията за всички програми, за които може да се кандидатства за европейски средства. Много е вероятно да сте компетентни в някоя от сферите, за които се одобряват финанси, или да имате роднини или познати, които могат да се възползват от тези програми. А освен, че това е един много добър начин за получаване на финансови средства, тези дейности са обществено полезни, и могат да помогнат на широк кръг от хора да знаят и да могат повече.

Полезни връзки към програмите за регионално развитие:

Структурни фондове в България

Оперативна Програма “Регионално Развитие”

Агенция за Регионално Развитие – гр. Варна

Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средни предприятияНяма коментари:

Публикуване на коментар