петък, 8 юни 2012 г.

Общински Детски Комплекс Варна - изкуство и спорт за децата във Варна

Общински Детски Комплекс Варна е създаден преди 19 години и през това време през десетките школи, които действат в развиваните от него направления за преминали хиляди деца, за които изкуството се е превърнало не само в интерес, но и в неизменна част от ежедневието им.

Дейностите в направленията "Изкуство", "Наука" и "Спорт" включват дейности като школи за изобразителни и приложни изкуства, театър, танци, литература, музика ( детски хор, опорно изкуство, вокални ансамбли ), школи по информатика и констуиране и спорт ( футбол, хандбал, баскетбол, гимнастика и акробатика ).

В момента над 2600 деца вземат участие в различните дейности на Общински Детски Комплекс Варна. Всяко дете трябва да бъде насърчавано да участва в поне една от включените в програмите на Детския Комплекс дейности. При наличието на толкова голям избор, всеки родител би трябвало да помисли за развитието на детето си и да направи изкуствата и спорта част от неговото ежедневие.

Подробна информация за дейностите, развивани от Общински Детски Комплекс Варна може да бъде намерена на техния официален уеб-сайт:

http://www.odk-varna.com/


Няма коментари:

Публикуване на коментар